shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.869.687
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2019
Begindatum:7 juni 2019
Naam:WALLONIA SERVICES
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2019
Adres van de zetel: Boulevard de la Sauvenière 39 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer:
0496053978 Sinds 5 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fati5536@hotmail.comSinds 5 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 7 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bay ,  Corinne  Sinds 7 juni 2019
Bestuurder HABACHI ,  Zineb  Sinds 8 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 augustus 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 juli 2019
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2019
Sociale onderneming
Sinds 1 november 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 7 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 12 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug