shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.891.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2019
Begindatum:7 juni 2019
Naam:Be Out Box
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2019
Adres van de zetel: Avenue J.B. Romain 22 Stratenplan
4900 Spa
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 7 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dethinne ,  Joyce  Sinds 7 juni 2019
Zaakvoerder Maréchal ,  Pierre  Sinds 7 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 7 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug