shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.891.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2019
Begindatum:7 juni 2019
Naam:Be Out Box
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2019
Adres van de zetel: Avenue J.B. Romain 22 Stratenplan
4900 Spa
Sinds 7 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 7 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dethinne ,  Joyce  Sinds 7 juni 2019
Zaakvoerder Maréchal ,  Pierre  Sinds 7 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 7 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug