shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.904.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2019
Begindatum:11 juni 2019
Naam:HJO Real Estate
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Jean Louis Adam 25 Stratenplan  bus 1
4400 Flémalle
Sinds 11 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0694.770.517   Sinds 11 juni 2019
Bestuurder Grignard ,  Michel  Sinds 11 juni 2019
Bestuurder Moncelet ,  Olivier  Sinds 11 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Bonnivert ,  Julien  (0694.770.517)   Sinds 11 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur 0694.770.517   Sinds 11 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 augustus 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 11 juni 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 11 juni 2019
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 11 juni 2019
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 11 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug