shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.952.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 2019
Begindatum:12 juni 2019
Naam:GROUP A.A. INVEST
Naam in het Frans, sinds 19 september 2019
Adres van de zetel: Allée des Platanes 16 Stratenplan
4053 Chaudfontaine
Sinds 19 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Arslan ,  Alparslan  Sinds 19 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2019
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 oktober 2019
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug