shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.465.446
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2019
Begindatum:13 juni 2019
Naam:HYPERNET
Naam in het Frans, sinds 13 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Bierwa(MA) 21 Stratenplan
5374 Havelange
Sinds 13 juni 2019
Telefoonnummer:
+32495241515 Sinds 13 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cosse.benoit@gmail.comSinds 13 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Cosse ,  Benoit  Sinds 13 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.012  -  Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
Sinds 13 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug