shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.473.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2019
Begindatum:13 juni 2019
Naam:Etienne Boulangerie patisserie
Naam in het Frans, sinds 13 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de la Fagne 22 Stratenplan
5330 Assesse
Sinds 13 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0726.696.680   Sinds 13 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Deconninck ,  Etienne  (0726.696.680)   Sinds 13 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 2 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 juli 2019
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 2 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 22 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug