shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.486.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2019
Begindatum:14 juni 2019
Naam:VAL IMMOBILIERE
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Roua(VIN) 12A Stratenplan
4520 Wanze
Sinds 14 juni 2019
Telefoonnummer:
+32497865071 Sinds 14 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@valimmobiliere.beSinds 14 juni 2019
thibautgoffin@hotmail.comSinds 14 juni 2019
Webadres:
www.valimmobiliere.be Sinds 14 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Deneil ,  Ludivine  Sinds 14 juni 2019
Bestuurder Goffin ,  Thibaut  Sinds 14 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug