shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.503.751
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2019
Begindatum:14 juni 2019
Naam:FAZ CARS
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2019
Adres van de zetel: Large Voie 177 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 14 juni 2019
Telefoonnummer:
0496-42.05.65 Sinds 27 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fazcars@hotmail.comSinds 14 juni 2019
fazcars@hotmail.comSinds 27 juni 2019
Webadres:
www.fazcars.be Sinds 14 juni 2019
www.fazcars.be Sinds 27 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Fazlija ,  Krenar  Sinds 14 juni 2019
Bestuurder Fazlija ,  Perparim  Sinds 14 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Fazlija ,  Krenar  Sinds 14 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Fazlija ,  Perparim  Sinds 14 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 2 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 juli 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 2 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 juni 2019
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 juni 2019
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug