shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.531.168
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2019
Begindatum:17 juni 2019
Naam:JMF Consulting & Support
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Jules Stiernet(OM) 54 Stratenplan
4252 Geer
Sinds 17 juni 2019
Telefoonnummer:
0477/434523 Sinds 17 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
csjmmf@gmail.comSinds 17 juni 2019
jean-marc.mullenders@skynet.beSinds 2 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Mullenders ,  Jean  Sinds 17 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 juli 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 juni 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 17 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug