shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.562.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2019
Begindatum:17 juni 2019
Naam:RR IT CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2019
Adres van de zetel: Rue sur Miermont 10 Stratenplan
4671 Blégny
Sinds 17 juni 2019
Telefoonnummer:
0477-34.97.13 Sinds 26 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Roselyne.Ruth@gmail.comSinds 17 juni 2019
Roselyne.Ruth@gmail.comSinds 26 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ruth ,  Roselyne  Sinds 17 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 17 juni 2019
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 17 juni 2019
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 17 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug