shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.597.484
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2019
Begindatum:18 juni 2019
Naam:EVOGREEN
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Adres van de zetel: Rue du Bois 44 Stratenplan
4840 Welkenraedt
Sinds 18 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@evogreen.beSinds 18 juni 2019
info@evogreen.beSinds 18 juni 2019
Webadres:
www.evogreen.be Sinds 18 juni 2019
www.evogreen.be Sinds 18 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Nix ,  Raphaël  Sinds 18 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 19 augustus 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 18 juni 2019
BTW 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 18 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.610 -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 19 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug