shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.606.986
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 februari 2022
Begindatum:18 juni 2019
Naam:MOZA
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Afkorting: MOZA
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Commerciële Naam:MOZA
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Adres van de zetel: Chaussée de Namur, Lonzée 265
5030 Gembloux
Sinds 18 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
moza@gmail.comSinds 18 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pombiet ,  Christelle  Sinds 18 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gravy ,  Olivier  Sinds 10 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juni 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 18 juni 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 18 juni 2019
Btw 2008  56.309  -  Andere drinkgelegenheden
Sinds 18 juni 2019
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 18 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug