shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.618.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2019
Begindatum:18 juni 2019
Naam:GRAMITHERM EUROPE
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Commerciële Naam:GRAMITHERM EUROPE
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Adres van de zetel: Rue des Glaces Nationales(AUV) 87 Stratenplan
5060 Sambreville
Sinds 18 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 juni 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  23.990  -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 18 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  23.990 -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 24 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.100.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug