shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.679.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2019
Begindatum:20 juni 2019
Naam:IMOQ
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de la Gaize(Achêne) 13 Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 20 juni 2019
Telefoonnummer:
+32472416938 Sinds 20 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
isaline.andre@hotmail.comSinds 20 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder André ,  Isaline  Sinds 20 juni 2019
Bestuurder Pirlot ,  Quentin  Sinds 20 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug