shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.687.952
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2019
Begindatum:20 juni 2019
Naam:ND 95
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Avenue Albert 1er 97 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 20 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 augustus 2019
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2019
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 augustus 2019
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 augustus 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.620 -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug