shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.699.830
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 maart 2023
Begindatum:15 juli 2019
Naam:Guldemont, Thierry
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer:
+32473238010 Sinds 15 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thierryguldemont@yahoo.frSinds 15 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Guldemont ,  Thierry  Sinds 15 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Geoffroy  Sinds 16 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 15 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2019
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 15 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 15 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug