shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.740.214
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2019
Begindatum:21 juni 2019
Naam:FRITAPAPA DINANT
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2019
Adres van de zetel: Grand-Route-de-Ciney 8 Stratenplan
5503 Dinant
Sinds 21 juni 2019
Telefoonnummer:
+32494648304 Sinds 21 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@abfimmo.beSinds 21 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Abras ,  Julien  Sinds 21 juni 2019
Bestuurder Artuso ,  Pierre  Sinds 21 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 15 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug