shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.773.866
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2019
Begindatum:24 juni 2019
Naam:BOOST US
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2019
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi 63 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 10 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0478.674.313   Sinds 24 juni 2019
Bestuurder 0736.411.726   Sinds 4 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Fauveaux ,  Geoffroy  (0478.674.313)   Sinds 24 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Druart ,  Quentin  (0736.411.726)   Sinds 4 november 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 november 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 24 juni 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 24 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug