shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.775.549
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2019
Begindatum:24 juni 2019
Naam:SYLV'AGRO
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2019
Adres van de zetel: Rue sur le Hour 17 Stratenplan
4910 Theux
Sinds 21 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (1) Pirotte ,  Sébastien  Sinds 21 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 augustus 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 augustus 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 augustus 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  01.280  -  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  01.290  -  Teelt van andere meerjarige gewassen
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  01.309  -  Overige plantenvermeerdering
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  01.420  -  Fokken van andere runderen en buffels
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  01.450  -  Fokken van schapen en geiten
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug