shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.814.151
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2019
Begindatum:24 juni 2019
Naam:ME SERVICES
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Vovegnez 114 Stratenplan
4860 Pepinster
Sinds 24 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Mager ,  Etienne  Sinds 24 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 27 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 27 juni 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug