shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.857.505
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2019
Begindatum:25 juni 2019
Naam:Vetatrans
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de Bouillon 104 Stratenplan
5555 Bièvre
Sinds 25 juni 2019
Telefoonnummer:
+32478209290 Sinds 25 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vetatrans.srl@gmail.comSinds 25 juni 2019
vetatrans.srl@gmail.comSinds 25 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Verhée ,  Tanguy  Sinds 25 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
Vrijstelling
Sinds 1 juli 2019
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug