shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.858.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 april 2020
Begindatum:25 juni 2019
Naam:DIRECT-LINES NAVETTES AÉROPORTS
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2019
Afkorting: DLNA
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2019
Adres van de zetel: Rue du Château de Micheroux 56 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 25 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Fedori ,  Etienne  Sinds 25 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Piron ,  Jacques  Sinds 6 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 augustus 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 25 juni 2019
BTW 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 25 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug