shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.878.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 2019
Begindatum:26 juni 2019
Naam:RIGO Frédéric
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2019
Adres van de zetel: Rue des Mésanges 8 Stratenplan
4217 Héron
Sinds 26 juni 2019
Telefoonnummer:
+32496714746 Sinds 26 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
atelier-rigo@hotmail.comSinds 26 juni 2019
atelier-rigo@hotmail.comSinds 26 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Rigo ,  Frédéric  Sinds 26 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 3 juli 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 3 juli 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 3 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juli 2019
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 3 juli 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 3 juli 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 3 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  47.525  -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.610 -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 2 september 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug