shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.897.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 2019
Begindatum:26 juni 2019
Naam:DOOME LEONARDI
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2019
Adres van de zetel: Place Notre-Dame 3 Stratenplan
4860 Pepinster
Sinds 26 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0688.934.085   Sinds 26 juni 2019
Bestuurder 0704.737.761   Sinds 26 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Leonardi ,  Rosario  (0688.934.085)   Sinds 26 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Doome ,  Olivier  (0704.737.761)   Sinds 26 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 augustus 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 29 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 juli 2019
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 29 juli 2019
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 29 juli 2019
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 29 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug