shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.922.237
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 2019
Begindatum:26 juni 2019
Naam:TRAITEUR PHILIPPE HANSENNE
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de Grand-Rechain 77 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 26 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Frédéric ,  Claude  Sinds 26 juni 2019
Bestuurder Hansenne ,  Philippe  Sinds 26 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Frédéric ,  Claude  Sinds 26 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Hansenne ,  Philippe  Sinds 26 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 23 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 23 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 26 juni 2019
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 26 juni 2019
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 26 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug