shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.987.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juni 2022
Begindatum:27 juni 2019
Naam:TRIANGULAIRE
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Nadet 64
4040 Herstal
Sinds 2 oktober 2021

Doorgehaald adres sinds 31 januari 2022(1)
Telefoonnummer:
+32468364519 Sinds 27 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
triangulaire.info@gmail.comSinds 27 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marnette ,  Dominique  Sinds 1 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Donné ,  Marielle  Sinds 13 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2021
 
Ruwbouw
Sinds 28 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug