shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.867.194
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 augustus 2023
Begindatum:5 juli 2019
Naam:BEAUTYNITY
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2019
Adres van de zetel: Rue Favauge, St-Gérard 93
5640 Mettet
Sinds 5 juli 2019
Telefoonnummer:
+32486092463 Sinds 5 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
smagasl@beautynity.beSinds 5 juli 2019
Webadres:
www.beautynity.be Sinds 5 juli 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Smagas ,  Laetitia  Sinds 5 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 17 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 juli 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  58.120  -  Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  85.593  -  Sociaal-cultureel vormingswerk
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 5 juli 2019
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 5 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug