shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0731.575.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 november 2022
Begindatum:1 augustus 2019
Naam:Grifnaie, Cédric
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer:
+32497798571 Sinds 1 augustus 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
c.grifnaie@hotmail.comSinds 1 augustus 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Grifnaie ,  Cédric  Sinds 1 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 7 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 7 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug