shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0731.704.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 augustus 2022
Begindatum:30 juli 2019
Naam:NEW DG
Naam in het Frans, sinds 30 juli 2019
Adres van de zetel: Quai Vercour 18   bus 1
4000 Liège
Sinds 30 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Groven ,  Didier  Sinds 19 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 31 augustus 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 31 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug