shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0732.696.131
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2021
Begindatum:20 augustus 2019
Naam:BT
Naam in het Frans, sinds 20 augustus 2019
Adres van de zetel: Avenue Reine-Elisabeth 19
4020 Liège
Sinds 20 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dogan@breaktimeliege.beSinds 20 augustus 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Celik ,  Dogan  Sinds 20 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 september 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 20 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 augustus 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug