shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.928.022
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 maart 2023
Begindatum:26 september 2019
Naam:COCO
Naam in het Frans, sinds 26 september 2019
Adres van de zetel: Rue d'Aywaille 8
4170 Comblain-au-Pont
Sinds 26 september 2019

Doorgehaald adres sinds 5 april 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Colson ,  Xavier  Sinds 26 september 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seinlet ,  Sophie  Sinds 20 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 28 oktober 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 31 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 28 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 31 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug