shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0735.479.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 maart 2022
Begindatum:1 oktober 2019
Naam:TLV TRANS
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2019
Adres van de zetel: Pont de la Folie 1
5600 Philippeville
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Leclercq ,  Thierry  Sinds 1 oktober 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Meunier ,  Jacqueline  Sinds 24 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2020
Vrijstelling
Sinds 25 juni 2020
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juni 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug