shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0735.615.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 oktober 2019
Begindatum:3 oktober 2019
Naam:VaMos
Naam in het Frans, sinds 3 oktober 2019
Adres van de zetel: Quai Bonaparte 32 Stratenplan  bus 21
4020 Liège
Sinds 3 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vamos.consult@outlook.comSinds 3 oktober 2019
Webadres:
www.vamosconsult.com Sinds 3 oktober 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mosdzianowski ,  Vanessa  Sinds 3 oktober 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 november 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 10 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 november 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 november 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 10 oktober 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 10 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug