shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0736.939.187
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 2019
Begindatum:30 oktober 2019
Naam:UniD Manufacturing
Naam in het Frans, sinds 30 oktober 2019
Adres van de zetel: Avenue Hippocrate 5 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 30 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@unidmanufacturing.comSinds 30 oktober 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 30 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  21.201  -  Vervaardiging van geneesmiddelen
Sinds 30 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  21.201 -  Vervaardiging van geneesmiddelen
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.509.510,01 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug