shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0736.998.179
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 december 2021
Begindatum:31 oktober 2019
Naam:EURO CARGO
Naam in het Frans, sinds 31 oktober 2019
Adres van de zetel: Rue du Vieux Moulin 26 Stratenplan
4451 Juprelle
Sinds 11 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Otte ,  Xavier  Sinds 11 november 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 24 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 maart 2020
Vrijstelling
Sinds 2 maart 2020
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 31 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 maart 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 31 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 20 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug