shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0737.630.065
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2019
Begindatum:13 november 2019
Naam:WEMARIC
Naam in het Frans, sinds 13 november 2019
Adres van de zetel: Charreau-des-Capucins 23 Stratenplan  bus B
5500 Dinant
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer:
+32472823033 Sinds 13 november 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Balon ,  Emilien  Sinds 13 november 2019
Bestuurder Balon ,  Eric  Sinds 13 november 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 januari 2020
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 2 januari 2020
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 januari 2020
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.300 -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 november 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug