shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0737.657.284
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 mei 2022
Begindatum:13 november 2019
Naam:Léonard, Romain
Sinds 13 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Léonard ,  Romain  Sinds 13 november 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 9 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 november 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 14 november 2019
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 14 november 2019
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 14 november 2019
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 14 november 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 14 november 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug