shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.418.834
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2019
Begindatum:26 november 2019
Naam:Rossion Christophe
Naam in het Frans, sinds 26 november 2019
Adres van de zetel: Rue du Coteau 7 Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 26 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Rossion ,  Christophe  Sinds 26 november 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 2 december 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 26 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 december 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 december 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 2 december 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 26 november 2019
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug