shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.494.751
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2019
Begindatum:27 november 2019
Naam:HAMEXI
Naam in het Frans, sinds 27 november 2019
Adres van de zetel: Allée des Barbeaux 5 Stratenplan
4920 Aywaille
Sinds 27 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 27 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Hamoir ,  Luc  Sinds 27 november 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 december 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  71.122  -  Landmeters
Sinds 27 november 2019
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 november 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 november 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 november 2019
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 27 november 2019
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 27 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.122 -  Landmeters
Sinds 9 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug