shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.771.202
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2019
Begindatum:5 december 2019
Naam:PRO Development
Naam in het Frans, sinds 5 december 2019
Afkorting: ProDev
Naam in het Frans, sinds 5 december 2019
Adres van de zetel: Rue des Vergiers 74
4500 Huy
Sinds 5 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Lakaye ,  Marie  Sinds 5 december 2019
Gedelegeerd bestuurder Lakaye ,  Marie  Sinds 5 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 5 december 2019
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 5 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 127.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug