shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.514.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2019
Begindatum:12 december 2019
Naam:HABETS VINCENT SCOMM
Naam in het Frans, sinds 12 december 2019
Adres van de zetel: Rue Al Bâche(AMP) 85
4540 Amay
Sinds 12 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Habets ,  Vincent  Sinds 12 december 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Habets ,  Vincent  Sinds 12 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 juli 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 22 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 januari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juli 2021
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 januari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2020
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  95.120  -  Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 1 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug