shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.534.631
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2019
Begindatum:12 december 2019
Naam:Tijen TASKIN
Naam in het Frans, sinds 12 december 2019
Adres van de zetel: Rue de Campine 362 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 12 december 2019
Telefoonnummer:
+32479537474 Sinds 12 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tijentaskin@hotmail.comSinds 12 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Taskin ,  Tijen  Sinds 12 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug