shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.538.886
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2019
Begindatum:12 december 2019
Naam:RTR MANAGEMENT
Naam in het Frans, sinds 12 december 2019
Adres van de zetel: Rue Reynier 38 Stratenplan  bus 41
4000 Liège
Sinds 12 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Troisfontaines ,  Romain  Sinds 12 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 12 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 december 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug