shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.610.746
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 augustus 2023
Begindatum:16 december 2019
Naam:JFM CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 16 december 2019
Adres van de zetel: Rue de la Fagne 35D
4845 Jalhay
Sinds 11 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 16 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Janssen ,  Jean-François  Sinds 16 december 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legrand ,  Dominique  Sinds 3 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug