shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0739.722.988
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2019
Begindatum:18 december 2019
Naam:ORGAMANI
Naam in het Frans, sinds 18 december 2019
Adres van de zetel: Chaussée de Wavre(WAN) 318A Stratenplan
4520 Wanze
Sinds 18 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@orgamani.beSinds 18 december 2019
Webadres:
www.orgamani.be Sinds 18 december 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dethier ,  Fabien  Sinds 18 december 2019
Bestuurder Henrard ,  Denis  Sinds 18 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug