shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0739.741.497
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2019
Begindatum:18 december 2019
Naam:LOGEMITI
Naam in het Frans, sinds 18 december 2019
Adres van de zetel: Place Félix Moinnil 330 Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 18 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandendriessche ,  Thierry  Sinds 18 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.100 -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 2 november 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug