shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0739.784.752
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2019
Begindatum:18 december 2019
Naam:HONNAY CARRELAGES
Naam in het Frans, sinds 18 december 2019
Adres van de zetel: Rue de Seraing-le-Château(CHA) 55 Stratenplan
4537 Verlaine
Sinds 18 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Honnay ,  Arnaud  Sinds 18 december 2019
Bestuurder Vanbrabant ,  Sophie  Sinds 18 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 27 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 februari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 27 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug