shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.452.666
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 januari 2024
Begindatum:24 december 2019
Naam:NORRIS TRANSPORT INTERNATIONAL
Naam in het Frans, sinds 24 december 2019
Adres van de zetel: Rue de Wallonie 9B
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 1 april 2021

Doorgehaald adres sinds 13 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Song ,  Yonghui  Sinds 23 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 22 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 februari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 2 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug