shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.465.930
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 april 2024
Begindatum:24 december 2019
Naam:MARTIN Invest & Consult
Naam in het Frans, sinds 24 december 2019
Adres van de zetel: rue Joseph Martin 38
4450 Juprelle
Sinds 24 december 2019
Telefoonnummer:
+32489306355 Sinds 24 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mainconsu@gmail.comSinds 24 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Martin ,  Françoise  Sinds 24 december 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 25 april 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 25 april 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 januari 2020
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 2 januari 2020
Btw 2008  91.041  -  Botanische tuinen en dierentuinen
Sinds 2 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug