shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.498.691
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 december 2019
Begindatum:26 december 2019
Naam:MULTIMEDIA TECHNOLOGIES ASSISTANCE
Naam in het Frans, sinds 26 december 2019
Afkorting: M-T Assist
Naam in het Frans, sinds 26 december 2019
Adres van de zetel: Rue de Heusy 5 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 26 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Özisik ,  Mustafa  Sinds 26 december 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Özisik ,  Mustafa  Sinds 26 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 januari 2020
BTW 2008  47.420  -  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 januari 2020
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 21 januari 2020
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 21 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.030 -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 21 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug